B E N D R O S I O S    S U T A R T I E S    S U    C O N T U S      S Ą L Y G O S

1. ŠALYS

"CONTUS" yra įmonė, kuri vadinasi Contus Økonomi AS, norvegiškas įmonės kodas (organisasjonsnummer) 913 731 689, o registracijos adresas yra: Wirgenes vei 10B, 3157 Barkåker. "Klientas" yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal žemiau pateiktas sąlygas susitaria su CONTUS.

2. PRISIJUNGIMAS PRIE ŠIOS SUTARTIES

Ši sutartis yra sudaroma, kai klientas pateikia paslaugų užsakymą faksu, paštu, elektroniniu paštu arba per interneto puslapį (www.contus.no) pagalba. Užsakymo išsiuntimas reiškia, kad Klientas sutinka su šios sutarties sąlygomis. Klientas taip pat suteikia savo sutikimą gauti kitus specialius pasiūlymus iš CONTUS.

3. PASLAUGOS APRAŠYMAS

CONTUS suteikiama paslauga yra:
Dokumentų reikalingų įsteigti norvegišką akcinę bendrovę (aksjeselskap) paruošimas ir pateikimas Kliento pasirašymui Brønnøysund registre naudojantis elektronine Altinn sistema arba popierinis tokių dokumentų pateikimas.
Į paslaugą įeina:

a) Standartizuotų steigimo dokumentų ir standartizuotų įmonės įstatų paruošimas,
b) Brønnøysund registro formos pavadintos "Samordnet registermelding del 1" užpildymas naudojantis elektronine Altinn sistema arba popieriuje.

Bet koks kitas turtas išskyrus pinigus negali būti naudojamas tokio tipo įmonei įkurti.

4. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

Klientas privalo:

a) Grąžinti CONTUS visus reikalingus dokumentus susitartu laiku.
b) Iš anksto sumokėti užmokestį už paslaugą.
c) Savo veikla nepažeidinėti Norvegijos įstatymų.

CONTUS turi teisę nutraukti paslaugos teikimą jeigu:

a) Klientas per sutartą laiką nežiūrint į priminimus nepateikia informacijos reikalingos paslaugai suteikti, arba
b) Klientas CONTUS įvertinimu užsiima veikla, kuri kertasi su Norvegijos įstatymais.


Kai paslaugos teikimas yra nutraukiamas CONTUS privalo informuoti Klientą apie paslaugos teikimo nutraukimą. Sumokėtas avansas yra negrąžinamas.

5. UŽMOKESTIS UŽ PASLAUGĄ

Klientas turi sumokėti užmokestį iš anksto už šią paslaugą sutinkamai su paskutiniu galiojančiu CONTUS Paslaugų kainoraščiu.

6. MOKĖJIMO TERMINAI

Paslaugos turi būti apmokėtos jas užsakant.

7. KONFIDENCIALUMAS

CONTUS, jo darbuotojai ir su juo susiję įmonės privalo paslaptyje saugoti informaciją apie Kliento naudojimąsi šiomis paslaugomis. Teismai, prokuratūra ir policija, taip pat ir kitos viešojo administravimo institucijos (pvz. Norvegijos mokesčių inspekcija) įstatymų nustatyta tvarka gali gauti šią informaciją.

8. NUOSTOLIAI

CONTUS atsako už tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėle CONTUS aplaidumas. Tiesioginiais nuostoliais yra laikomos būtinos ir dokumentais patvirtintos išlaidos, kurias Klientas dėl šio aplaidumo privalėjo patirti. CONTUS atsakomybė už nuostolius patirta dėl neatsargumo ar aplaidumo yra ribojama užmokesčio už paslaugą suma, nepriklausomai ar tai buvo vienas įvykis ar keli įvykiai sukėlę žalą dėl tos pačios priežasties.

9. ŠIŲ PASLAUGŲ PERPARDAVIMAS

Klientas neturi teisės perparduoti šių paslaugų trečiai šaliai be CONTUS rašytinio sutikimo.

10. TEISĖS PASIRINKIMAS

Ši sutartis yra sudaryta remiantis Norvegijos teise. Šis lietuviškas sutarties vertimas nėra atskira sutartis, o yra skirtas tik sutarties sudarytos norvegų kalba iliustracijai ( sutartis sudaryta norvegų kalba ). Nesutarimai kilę iš šios sutarties sprendžiami Norvegijos teismuose. Šalys pasirenka Oslo Byrett savo pagrindiniu teismu.