B E N D R O S I O S    S U T A R T I E S    S U    C O N T U S   N O R G E   S Ą L Y G O S

1. ŠALYS

"CONTUS NORGE" yra įmonė, kuri vadinasi CONTUS NORGE, norvegiškas įmonės kodas (organisasjonsnummer) 998 729 963, o registracijos adresas yra: c / o Contus Regnskap AS, Schweigaardsgate 34D (B2), 0191 Oslo. Norge CONTUS yra Lietuvos įmonės UAB Contus No filialas Norvegijoje, įregistruotas Norvegijos įmonių registre. "Klientas" yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris pagal žemiau pateiktas sąlygas susitaria su CONTUS NORGE.

2. PRISIJUNGIMAS PRIE ŠIOS SUTARTIES

Ši sutartis yra sudaroma, kai klientas pateikia paslaugų užsakymą faksu, paštu, elektroniniu paštu arba per interneto puslapį (www.contus.no) pagalba. Užsakymo išsiuntimas reiškia, kad Klientas sutinka su šios sutarties sąlygomis. Klientas taip pat suteikia savo sutikimą gauti kitus specialius pasiūlymus iš CONTUS NORGE.

3. PASLAUGOS APRAŠYMAS

CONTUS NORGE suteikiama paslauga yra:
Dokumentų reikalingų įsteigti užsienio įmonę Norvegijoje (NUF) paruošimas ir pateikimas Kliento pasirašymui.
Į paslaugą įeina:

a) Brønnøysund registro formos pavadintos "Samordnet registermelding del 1" užpildymas,
b) Standartizuotų sprendimų įsteigti NUF paruošimas,
c) Brønnøysund registro formos pavadintos "Request for a D number" užpildymas popieriuje (jei reikia).

4. KLIENTO ATSAKOMYBĖ

Klientas privalo:

a) Sutartu laiku sumokėti užmokestį už paslaugą.
b) Savo veikla nepažeidinėti Norvegijos įstatymų.

CONTUS NORGE turi teisę nutraukti paslaugos teikimą jeigu:

a) Klientas per sutartą laiką nežiūrint į priminimus nepateikia informacijos reikalingos paslaugai suteikti, arba
b) Klientas CONTUS NORGE įvertinimu užsiima veikla, kuri kertasi su Norvegijos įstatymais, arba
c) Klientas per sutartyje aprašytą laiką nesumokėjo CONTUS NORGE užmokesčio už šią paslaugą.

Kai paslaugos teikimas yra nutraukiamas CONTUS NORGE privalo informuoti Klientą apie paslaugos teikimo nutraukimą.

5. UŽMOKESTIS UŽ PASLAUGĄ

Klientas turi sumokėti užmokestį už šią paslaugą sutinkamai su paskutiniu galiojančiu CONTUS NORGE Paslaugų kainoraščiu.

6. MOKĖJIMO TERMINAI

Paslaugos turi būti apmokėtos jas užsakant, jei nėra susitarta dėl apmokėjimo pagal sąskaitą-faktūrą, kuri išrašoma iš karto užsakymo dieną. Tokiu atveju apmokėta turi būti per 5 dienas. Jei apmokėjimas vėluoja CONTUS NORGE turi teisę reikalauti palūkanų ir kitų mokesčių numatytų Norvegijos skolų išieškojimo įstatyme. Taip pat CONTUS NORGE turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas susijusias su ikiteisminiu skolos išieškojimu sutinkamai su Norvegijos skolų išieškojimo įstatymu.

7. KREDITINGUMO ĮVERTINIMAS

CONTUS NORGE turi teisę įvertinti Kliento kreditingumą, tai yra gali surinkti informaciją apie Klientą iš viešų šaltinių arba specialių įmonių, užsiimančių kreditingumo vertinimu, registrų. Remdamasi šia informacija CONTUS NORGE gali atsisakyti teikti paslaugą.

8. KONFIDENCIALUMAS

CONTUS NORGE, jo darbuotojai ir su juo susiję įmonės privalo paslaptyje saugoti informaciją apie Kliento naudojimąsi šiomis paslaugomis. Teismai, prokuratūra ir policija, taip pat ir kitos viešojo administravimo institucijos (pvz. Norvegijos mokesčių inspekcija) įstatymų nustatyta tvarka gali gauti šią informaciją.

9. NUOSTOLIAI

CONTUS NORGE atsako už tiesioginius nuostolius, kuriuos sukėle CONTUS NORGE aplaidumas. Tiesioginiais nuostoliais yra laikomos būtinos ir dokumentais patvirtintos išlaidos, kurias Klientas dėl šio aplaidumo privalėjo patirti. CONTUS NORGE atsakomybė už nuostolius patirta dėl neatsargumo ar aplaidumo yra ribojama užmokesčio už paslaugą suma, nepriklausomai ar tai buvo vienas įvykis ar keli įvykiai sukėlę žalą dėl tos pačios priežasties.

10. ŠIŲ PASLAUGŲ PERPARDAVIMAS

Klientas neturi teisės perparduoti šių paslaugų trečiai šaliai be CONTUS NORGE rašytinio sutikimo.

11. TEISĖS PASIRINKIMAS

Ši sutartis yra sudaryta remiantis Norvegijos teise. Šis lietuviškas sutarties vertimas nėra atskira sutartis, o yra skirtas tik sutarties sudarytos norvegų kalba iliustracijai ( sutartis sudaryta norvegų kalba ). Nesutarimai kilę iš šios sutarties sprendžiami Norvegijos teismuose. Šalys pasirenka Oslo Byrett savo pagrindiniu teismu.